Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

De vergadering is geweest

11 november 2019
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *). De minister van BZK is verhinderd, de minister voor Milieu en Wonen neemt het WGO voor haar rekening.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  minister voor Milieu en Wonen

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek prijseffect op woningen door aankopen door particuliere beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanstaande wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek Nibud naar kloof tussen huur en koop

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Ex-post effecten woningmarktmaatregelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mensen met een middeninkomen op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Nationale Woonagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' (Kamerstuk 31865-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek van het Kadaster, ‘Kopen om te verhuren’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 15 minuten
  PVV, CDA en D66: 10 minuten
  GroenLinks, SP: 8 minuten
  PvdA: 7 minuten
  ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 6 minuten
  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 5 minuten
  Overigen: 3 minuten

  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, overige fracties.

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst.

   
 16. 16

  Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Leennormen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data