Algemeen overleg

Dienst Uitvoering Onderwijs

Algemeen overleg: "Dienst Uitvoering Onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Dienst Uitvoering Onderwijs, 16-10-2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over de Dienst Uitvoering Onderwijs

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Agentschapsdoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en reactie op de motie van de leden Van der Molen en Westerveld over een gedetailleerd overzicht van de problemen bij DUO (Kamerstuk 31288-735) en de motie van de leden Van der Molen en Westerveld over aanspraak maken op en flexibel inzetten van studievouchers (Kamerstuk 31288-736)

Te behandelen: