14
nov
Besloten debat
14 november 2019 | 09:00 - 10:00
Procedurevergadering

Vergadering

Procedurevergadering: "Vergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Tijdelijke commissie Digitale toekomst - 14 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Tussenrapportage internationale vergelijking Rathenau
2
Tijdlijn onderzoek
3
Overzicht bijeenkomsten en parlementaire activiteiten op het gebied van digitalisering
4
Voorstel Van Dam (CDA)

Details

Voorstel:  
Het lid Van Dam (CDA) wil stilstaan bij een aantal actuele brieven (beleidsbrief AI; SAPAI; Waarborgen risico's data-analyses) op het gebied van digitalisering die recent door het kabinet aan de Kamer zijn gezonden. Het gaat hem er niet om dat wij als commissie deze brieven inhoudelijk behandelen. Het gaat er wel om dat deze brieven voor ons levend onderzoeksmateriaal kunnen zijn in de zoektocht van de commissie naar meer grip vanuit de Kamer op het thema digitalisering. Hij zou graag aan de orde willen stellen wat de huidige behandeling in verschillende commissies (want verzonden vanuit verschillende ministeries) ons nu al kan leren. Hieronder staat de huidge behandeling van de drie door hem genoemde brieven. De Kamerbrief over waarborgen tegen risico's van data-analyses door de overheid wordt als het goed is in januari 2020 aan de Kamer gestuurd.