Algemeen overleg : Justitiële jeugd

De vergadering is geweest

25 september 2019
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming
 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten implementatie neuro-toepassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport beleidsdoorlichting justitiële jeugdsancties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eindrapport vrijheidsbeneming justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie op een brief over het inzetten van zogenoemde “bolletjesscanners” in justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Pocesevaluatie ‘Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak Jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de rapporten "Hoeveel nachtjes nog?" en "Stop!" van de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data