Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019 over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020
Stenogram
Download Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen"

Te behandelen:

11
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken