Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene Convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen"

Te behandelen:

11
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een 19 jarige anorexiapatiënte anderhalf jaar ligt vastgebonden in een ggz-instelling en op Zembla-uitzending “Gegijzeld door Anorexia”

Te behandelen:

Gerelateerde zaken