Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

De vergadering is geweest

18 november 2019
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de antwoorden op de vragen van FNV Zorg en Welzijn over de uitvoering van de Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Continuïteit jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Continuïteit van jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Versterken van de jeugd-ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een 19 jarige anorexiapatiënte anderhalf jaar ligt vastgebonden in een ggz-instelling en op Zembla-uitzending “Gegijzeld door Anorexia”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Versterken van de jeugd-ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de registratie-eis van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  Te behandelen:

  Loading data