Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

3 juli 2019
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Utrecht voor een werkbezoek 'Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht' op 4 oktober 2019

 3. 3

  Nahang in verband met invoering E10-benzine

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Brief van de commissie Financiën over pilotprojecten baten - lastenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Data in mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Benoeming interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toelichting op het faunabeheer rond Lelystad Airport n.a.v. de motie-Van Raan over het ongeldig verklaren van het Faunabeheerplan Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen over petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Tussenrapportage onderzoek ultrafijn stof Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording commissievragen over de signaalrapportage van de ILT inzake biodieselonderzoek door het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Milieuraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  EU-voorstellen week 24-26

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tweede nota van wijziging Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken containers Msc Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geplande commissieactiviteiten dit jaar

  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
  03-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast *
  11-07-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)
  14-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Verbeteringen aansluitroutes Lelystad Airport NB: dit valt in het zomerreces
  04-09-2019 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  05-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn
  11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  25-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 oktober 2019 *
  25-09-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor *
  26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  14-10-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit NB: datum gewijzigd
  De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Bromet (GL), Lacin (SP) en Van Brenk (50Plus) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek dat nog openstaat voor inschrijving
  06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
  04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
  05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
  11-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 21. 21

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  24. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  44. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  77. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  99. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  115. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
  119. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

  Dertigledendebatten
  36. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  41. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  52. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  58. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  88. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
  92. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  93. Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 28 mei 2019 NB: het lid Wassenberg trekt dit dertigledendebat in
  98. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019
  102. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

  VAO's/VSO's
  VAO Water, aangevraagd door het lid De Groot (D66) na het zomerreces
  VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces
  VSO n.a.v. de petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL) na het zomerreces

  IenW-begrotingsbehandeling
  Week 42 (15-16-17 okt)
 22. 22

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
  3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  Bij de stemming op 02-07-2019 is dit wetsvoorstel aangenomen
  4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 27-06-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen
  5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 23-05-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
  6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Op 04-07-2019 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
 23. 23

  Voorstel van het lid Kröger (GL), namens het lid Van Brenk (50PLUS), om de minister van VWS te verzoeken om een reactie op het voorstel van de 'breng mij terug-sticker' op medicijnverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om zijn rapporteurschap voor het groot project ERTMS te beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing door RIVM en TNO te organiseren over de Tussenrapportage onderzoek ultrafijnstof Schiphol in de eerste week na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data