Rondetafelgesprek

Slachtofferbeleid

Rondetafelgesprek: "Slachtofferbeleid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over Slachtofferbeleid op 25 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Volgens onderstaand schema:

Details

 
            Blok 1: Positie van slachtoffers in de strafrechtketen 10.00-11.15 uur
 • mw. I. Sybesma, Fonds Slachtofferhulp
 • mw. H. Hageman, implementatiemanager slachtofferzorg politie
 • dhr. M. Zwinkels, Hoofdofficier, Landelijke portefeuillehouder slachtofferrechten
 • dhr. M.C.P. de Ridder, rechtspraak
 • dhr. J.R. Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland, namens de drie reclasseringsorganisaties
 • mw. F. ten Berge, LANGSZ
 • dhr. E. Bosch, vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade
   
  Blok 2: Slachtoffers en media 11.15-12.30 uur
 • dhr. R. Korver, Richard Korver advocaten
 • mw. R. Jansen, Slachtofferhulp Nederland
 • dhr. P. van der Velden, GZ-psycholoog en hoogleraar victimologie
 • dhr. D.F. Greive, hoofdofficier, Landelijke portefeuillehouder voorlichting
 • dhr. T. Bruning, Nederlandse vereniging van Journalisten
 • mw. C. de Vries, Vereniging van hoofdredacteuren
 •  
3
Position paper Fonds Slachtofferhulp t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

4
Position paper Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

5
Position paper OM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

6
Position paper Raad voor de rechtspraak t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

7
Position paper Reclassering Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

8
Position paper LANGZS t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

9
Position paper ASP t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

10
Position paper Slachtofferhulp Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen:

11
Position paper LANGZS t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Slachtofferbeleid d.d. 25 september 2019

Te behandelen: