Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK 29 oktober 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK 29 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
5
Resultaten van de door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uitgevoerde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) op de wijziging van de Mijnbouwregeling waarin regels worden gesteld voor de vergunninghouder van het Groningenveld

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 25 september 2019, over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven

Te behandelen:

24
Rapporteurs ontwerpbegroting EZK 2020

Details

Besluit: De rapporteurs, de leden Bromet en Palland, zullen zich in hun rapportage richten op de informatievoorziening in de begroting, waarbij zij onder meer aandacht zullen besteden aan de wijze waarop het klimaatakkoord budgettair is verwerkt. Andere reeds voorziene aandachtspunten zijn het schrappen van twee beleidsdoorlichtingen en de ontwikkeling van de begrotingsreserve duurzame energie.
25
Technische briefing Sociaal Cultureel Planbureau (duurzame samenleving)

Details

Besluit: Het Sociaal Cultureel Planbureau zal worden verzocht een technische briefing te verrzorgen over het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’.  
 
27
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
28
Verzoek om een planningsbrief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020

Details

Besluit: Aan de bewindspersonen zal worden verzocht uiterlijk voor het einde van het kerstreces een planningsbrief 2020 aan de Kamer te doen toekomen.
29
Voorstel programma rondetafelgesprek over de problemen rondom netcapaciteit
32
Voorstel van het lid Agnes Mulder voor een technische briefing door CE Delft en de ACM over de in opdracht van ACM uitgevoerde tweejaarlijkse rendementsmonitor warmteleveranciers ‘Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018’

Te behandelen:

34
Verzoek Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor technische briefing over jaarverslag 'Staat van het MKB 2019'
35
Verzoek Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, namens 5G technisch expert van Institute of Electrical and Electronics Engineers’ 5G Initiative, om gesprek d.d. 19 november 2019
38
Onderzoek schadeafhandeling Groningen
39
Factsheets Kernenergie