Algemeen overleg : Geneesmiddelenbeleid

De vergadering is geweest

6 november 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vervalsing kankergeneesmiddel Avastin

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanschaf pokkenvaccin Imvanex

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fampyra (fampridine)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen op het terrein van de geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortzetting Pallas reactor

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie ‘ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidieregeling Pre Expositie Profylaxe (PrEP) en start coördinerende GGD-en

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapportage Platform Inkoopkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake een klacht over de vervanging van dexamfetamine door Amfexa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Terugroepactie geneesmiddelen met ranitidine

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang actie-agenda opioïden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario (Behandelen voor wat betreft het VWS-domein)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het traject ‘Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  IJzeren voorraad geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsbrief financiële arrangementen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de verstrekking van PrEP door de acht coördinerende GGD-en op basis van deze subsidieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Update Spinraza

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data