Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

1 oktober 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitzendingen Nieuwsuur over invloed salafisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel (Kamerstuk 32043-497)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Conceptregeling STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten en stand van zaken onderzoeken kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het rapport 'Aansluiting gezocht!'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het amendement van de leden Omtzigt en Lodders over het uitzonderen van de nabetaling van erfbelasting (Kamerstuk 35269-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen - september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Wetsvoorstellen tot aanpassing van het Europees Globaliseringsfonds en Europees Solidariteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 26 september 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019) (Het debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019) en het debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars (aangevraagd door het lid Tielen (VVD), bij de RvW van 3 september 2019) zijn bij de RvW van 24 september 2019 aan dit debat toegevoegd)
  8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
  9. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  10. Debat over het bericht over het bericht dat Marokkanen van verplichte nationaliteit afwillen (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's
  -
 17. 17

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 9 oktober 2019, 16.00-19.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 18. 19

  Uitkomst herziene email-inventarisatie - Deelname aan vertrouwelijke briefing (UWV) fraudefenomenen op 25 september 2019

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld. De besloten technische briefing heeft plaatsgevonden op 25 september 2019, 12.00-13.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Smeulders (GL), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 19. 20

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SER over hun advies Diversiteit in de top op 9 oktober 2019, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Er zijn voldoende leden om de technische briefing met de SER te laten plaatsvinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: El Yassini (VVD), Tielen (VVD), Geluk-Poortvliet (CDA), Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA).
 20. 21

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing AFM over pensioenonderwerpen op 9 oktober 2019, 10.00-11.00 uur.

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt de technische briefing AFM op 9 okober 2019, 10.00-11.00 uur geen doorgang.
  • Det volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD) en Van Weyenberg (D66).
 21. 22

  Verzoek om kabinetsreactie op onderzoek stichting Meld Islamofobie "Dit doet publieke ophef met de levens van moslims'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 23

  Verzoek om toezeggingen gestand te doen gedaan tijdens dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen op 5 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 24

  Verzoek om minister SZW een reactie te vragen op het rapport "De invloed van alFitrah op deelnemers en de omgeving - Het buitenperspectief" van het Verwey-Jonker instituut

  Te behandelen:

  Loading data