E-mailprocedure : Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 20 juni 2019

De vergadering is geweest

17 juni 2019
14:00 uur
Van: Tielens - Tripels, (Patricia)
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:15
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: UITKOMST: J&V: E-mailprocedure in verband met samenloop plenair debat en algemeen overleg op 20 juni a.s.

 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties kan ik u mededelen dat zowel het plenair debat als het algemeen overleg op donderdag 20 juni a.s. gewoon doorgang vinden.
 
Met vriendelijke groet, 
Patricia Tielens-Tripels
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Op donderdag 20 juni 2019 is het plenair debat gepland over de wet straffen en beschermen (35122) met de minister voor Rechtsbescherming van 11.15 uur tot 17.00 uur en een algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing met de minister van Justitie en Veiligheid van 12.30 tot 15.30 uur en hoewel met twee verschillende bewindslieden leg ik u de vraag voor of deze samenloop  (m.n. voor de kleine fracties) tot gevolg heeft dat het algemeen overleg moet worden uitgesteld.
 
Verneem graag uiterlijk maandag 17 juni 2019 te 14.00 uur of u al dan niet uitstel wilt van het algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing met de minister van Justitie en Veiligheid.
 
Met vriendelijke groet,
 
Patricia Tielens-Tripels
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over nationale veiligheid en crisisbeheersing op 20 juni 2019