Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek uitstel algemeen overleg over cybersecurity op 17 oktober 2019 tot na bezoek NCSC
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 19 september 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel ''Politie overschreed budget voor feesten met miljoenen''
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 25 september 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake Brexit noodwet
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 25 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Brief inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

Te behandelen:

4
Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

Te behandelen:

6
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
15
Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berge en Buitenweg ter vervanging van nr. 21 over categorische uitzondering van hulpverleners en journalisten

Te behandelen:

33
Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2019

Te behandelen:

41
Verzoek schriftelijk overleg JBZ-Raad 7 en 8 oktober (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) om te zetten in een algemeen overleg en verzoek reactie van de staatssecretaris J&V op het ontschepingsakkoord van 23 september jl. met Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta

Te behandelen:

44
Verzoek voor het algemeen overleg over jaarwisseling de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en zo nodig te verplaatsen

Te behandelen:

46
Voorstel gesprek deskundigen inzake rapport commissie Hoekstra
47
Stafnotitie - Conferentie rechtsstaat