12
jun
Besloten debat
12 juni 2019 13:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp d.d. 13 juni 2019

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp d.d. 13 juni 2019"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie VWS
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 9:16
Aan: GC-Commissie-VWS
Onderwerp: E-mailprocedure - Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp van aanstaande donderdag
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie verzoek van het lid Raemakers (D66) om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reactie te vragen op het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse jeugdzorg: privé-gegevens op straat bij SKJ’, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp van morgen 13 juni 2019.
U wordt verzocht uiterlijk vandaag, 13:00 uur aan te geven of u kunt instemmen met dit verzoek (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.


 
Met vriendelijke groet,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 12 juni 2019 - Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp d.d. 13 juni 2019

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie van de minister van VWS op het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp d.d. 13 juni 2019

Te behandelen: