12
jun
Besloten debat
12 juni 2019 10:00
E-mailprocedure

Besluitvorming Voorhangbesluit Register onderwijsdeelnemers, reactie vóór morgen 10.00 uur

E-mailprocedure: "Besluitvorming Voorhangbesluit Register onderwijsdeelnemers, reactie vóór morgen 10.00 uur"Deze vergadering is geweest
Geachte onderwijswoordvoerders,
 
In de laatste OCW-procedurevergadering is besloten om over het Voorhangbesluit Register onderwijsdeelnemers, via een e-mailprocedure te achterhalen of dit besluit voor kennisgeving kan worden aangenomen, of dat er een schriftelijk overleg over dient te worden gevoerd. De voorhangtermijn loopt tot en met 2 juli a.s.
Graag verneem ik voor morgen 10.00 uur, of uw fractie kan instemmen met het besluit: voorkennisgeving aannemen.
Als hiervoor geen meerderheid is, dan zal een schriftelijk overleg worden gestart, met limiet inbreng op 14 juni a.s. 10.00 uur.
 
Voorhangbesluit inzake register onderwijsdeelnemers
Eergisteren heeft de Kamer het Ontwerpbesluit ontvangen over o.a. regels met betrekking tot het register onderwijsdeelnemers. De voorhangtermijn loopt tot 3 juli a.s.  De commissie besluit middels een e-mailprocedure vast te stellen of dit besluit voor kennisgeving kan worden aangenomen, of dat een schriftelijk overleg wordt gepland.
 


Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

34878-12 - Brief regering d.d. 04-06-2019
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)
 
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 juli 2019.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 3 juli 2019.