Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Klimaat en energie (uitgesteld tot spoedig na het zomerreces)

Algemeen overleg: "Klimaat en energie (uitgesteld tot spoedig na het zomerreces)"Deze vergadering is verplaatst naar 4 september 2019
Spreektijk per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Klimaat en energie woensdag 3 juli 2019; AO UITGESTELD TOT SPOEDIG NA HET ZOMERRECES