Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”

De vergadering is geweest

24 juni 2019
18:30 - 22:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • M.R.J. Rog (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Dashboard Gelijke Kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Sprekersvolgorde en spreektijden

  • 1e termijn Kamer richting opsteller initiatiefnota en beide ministers (groot-midden-klein: 5-4-4 min.)
  • reactie initiatiefnemer Van den Hul
  • reactie beide ministers 
  • 2e termijn Kamer (3 min. per fractie)
  • reactie initiatiefnemer Van den Hul
  • reactie beide ministers
   
   
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data