17
mei
Besloten debat
17 mei 2019 14:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Lodders (VVD) over het versturen van een brief aan het Amerikaans Congres inzake FATCA

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Lodders (VVD) over het versturen van een brief aan het Amerikaans Congres inzake FATCA"Deze vergadering is geweest


Geachte leden van de commissie Financiën,
 
In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties laten weten het voorstel van het lid Lodders (VVD) te steunen om vandaag een brief aan het Amerikaans congres te sturen over FATCA:
CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.
De overige fracties hebben niet gereageerd.
Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. De brief zal later vandaag op de website van de Tweede Kamer worden geplaatst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën

Van: Commissie Financiën
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 18:15
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] - Verzoek van het lid Lodders (VVD) over het versturen van een brief aan het Amerikaans Congres inzake FATCA

Geachte leden van de commissie Financiën,
 
Op 27 maart 2019 sprak uw commissie met de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland over de gevolgen van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) voor mensen met de Amerikaanse nationaliteit die in Nederland woonachtig zijn.  
Enkele leden van uw commissie hebben mede naar aanleiding van dit gesprek een concept van een commissiebrief aan het Amerikaans Congres opgesteld waarbij (nogmaals) de zorgen van de commissie over FATCA aan de orde worden gesteld. De  Amerikaanse ambassade in Nederland en enkele betrokken organisaties hebben input geleverd voor deze brief.
 
De staatssecretaris van Financiën is volgende week op bezoek in de Verenigde Staten, waarbij hij o.a. aandacht zal vragen voor de FATCA-problematiek. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2019/05/16/staatssecretaris-snel-bezoekt-vs-en-cuba
 
Het lid Lodders (VVD) stelt naar aanleiding van dit bezoek van de staatssecretaris voor om deze week de brief van de commissie Financiën aan het Amerikaans congres over FATCA te versturen, zodat de staatssecretaris bij het bezoek naar de brief kan verwijzen.
De brief is bijgevoegd bij deze mail. Na overleg met uw voorzitter is besloten om via een e-mailprocedure deze brief aan u voor te leggen.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 17 mei, 14.00 uur kenbaar te maken of u instemt met het voorstel om bijgevoegde brief morgen aan het Amerikaans congres te versturen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).
 
Spoedig  na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën

Agendapunten