Algemeen overleg

MIRT

Algemeen overleg: "MIRT"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg MIRT op 12 juni
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over MIRT
Bijlage
Download Literatuurmemo kosten en baten vervoersmodaliteiten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten