Algemeen overleg : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

13 juni 2019
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • R.A.J. Schonis (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie dodelijk ongeval met spookrijder op A73

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Signaalrapportage Tachograaffraude

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang levering werkplaatskaarten Kiwa

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Het verbeteren van de effectiviteit van terugroepacties voor onder andere vervuilende auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Niet verzonden brieven CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Oplossing vertraagde levering werkplaatskaarten slimme tachograaf

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken levering tachograafkaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 en de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in verband met de eisen aan beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerp-Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie over diverse onderwerpen voor het AO verkeersveiligheid van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

  Te behandelen:

  Loading data