Inbreng schriftelijk overleg

OJCS-raad van 22/23 mei

Inbreng schriftelijk overleg: "OJCS-raad van 22/23 mei"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) OJCS-raad van 22/23 mei, 14-5-2019

Agendapunten

4
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingency maatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit (COM (2019) 65)

Te behandelen:

5
Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingency maatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit (COM (2019) 65)

Te behandelen: