Algemeen overleg : Jeugdhulp

De vergadering is geweest

13 juni 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Advies Leeftijdsgrenzen Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programma Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift interbestuurlijk programma (IBP) en zorgsamenvatting

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kinderen van een langdurig zieke ouder

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op Skipr.nl. van 10 april 2018 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken van de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp in Noord-Holland Noord (NHN)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere onderzoeken en rapportages binnen het jeugddomein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de open brief van de VNG over de jeugdzorg en GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het bericht inzake tekortschietende anorexiazorg genaamd 13 jaar en levensbedreigend ziek: 9 maanden wachten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verdiepend onderzoek naar jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data