Algemeen overleg

Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Algemeen overleg: "Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Energiebesparing en evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) op 3 juli 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken