Algemeen overleg : Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

De vergadering is geweest

3 juli 2019
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) (Kamerstuk 30196-651)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verbetering systematiek energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbrief inzake energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2019, over het sluiten van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie energieprestatievergoeding

  Te behandelen:

  Loading data