Notaoverleg : Initiatiefnota 'naar een moderne uitvaartwet' en kabinetsvoornemens wijziging van de wet op de lijkbezorging

De vergadering is geweest

27 mei 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  zie convocatie                             
   
 2. 2

  Initiatiefnota van het lid Den Boer “naar een moderne Uitvaartwet”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voornemens Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data