Algemeen overleg : Innovatie

De vergadering is geweest

11 juni 2019
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Eerste inschatting sleutels van de WBSO in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het AWTI-advies “WTI-diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  WBSO-ondersteuningspercentages in 2019, het WBSO-budget 2019 en de definitieve sleutels voor de WBSO in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie AWTI-advies 'Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma 2010-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invulling moties over Small Business Innovation Research (SBIR) en verhoging tweede schrijf WBSO (Kamerstuk 34775-XIII-92 en Kamerstuk 35000-XIII-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken startup en scale-up beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Versterken Topsector Life Sciences & Health met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie Nationale Agenda Fotonica en convenant PhotonDelta

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op evaluatie WBSO 2011-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Technologie en ondernemerschap; de hoogste tijd voor een nieuwe impuls

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven