Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Laaggeletterdheid (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg: "Laaggeletterdheid (verplaatst naar 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar 13 juni 2019
Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Laaggeletterdheid, 13-6-2019