Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

12 september 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2019, over validiteit van de meetresultaten van het KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Emissies onder het NEC-programma in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Nederlandse milieueffectbeoordelingswetgeving niet voldoet aan de Europese eisen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen provincie Noord-Holland / Tata Steel inzake grafietregens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkeling toetsingskader endotoxinen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Exporteisen thermisch gereinigde grond

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang duurzaam hergebruik grond

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tata Steel/Harsco

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  ZZS-status en metingen GenX-stoffen

  Te behandelen:

  Loading data