15
mrt
Besloten debat
15 maart 2019 14:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om de reactie op de Monitor Paramedische zorg van de NZa te ontvangen voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om de reactie op de Monitor Paramedische zorg van de NZa te ontvangen voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie VWS
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 14:37
Aan: GC-Commissie-VWS
Onderwerp: E-mailprocedure: Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om de reactie van de minister voor Medische Zorg op de Monitor Paramedische zorg van de NZa te ontvangen voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) toekomen, om de minister voor Medische Zorg te verzoeken om de reactie op de Monitor Paramedische zorg van de NZa voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet (d.d. 10 april 2019) aan de Kamer te versturen.
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk morgen 15 maart 2019 om 14:00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
  
Met vriendelijke groet,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 15 maart 2019 - Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om de reactie op de Monitor Paramedische zorg van de NZa te ontvangen voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om de reactie van de minister voor Medische Zorg op de Monitor Paramedische zorg van de NZa te ontvangen voorafgaand aan het AO Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019

Te behandelen: