Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 11 september te 12.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 11 september

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Economic Board Zuid-Holland voor werkbezoek m.b.t. verduurzaming van luchtvaart
3
Uitnodiging werkbezoek en informatie over Green Deal 'verduurzaming nuttige toepassing aec-bodemassen'
4
Verzoek RVO om maandag 16 september van 17.00 tot 18.00 uur een internationale delegatie van acht personen te ontvangen i.h.k.v. Dutch Visitors Programme
16
Spreektijden tijdens de wetgevingsoverleggen Begrotingsonderzoek en Water en het notaoverleg MIRT

Details

Besluit: de spreektijden zijn vastgesteld conform de onderstaande verdeling.
Noot:
  • Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 9 oktober 2019 15.00 - 19.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 4,5 en 2; VVD 5,5 en 2; GL 4,5 en 2; CDA 4,5 en 2; SP 4,5 en 2; D66 4,5 en 2; PvdA 3,5 en 1,5; CU 3,5 en 1,5; PvdD 3,5 en 1,5; 50PLUS 3,5 en 1,5; SGP 2,5 en 1; DENK 2,5 en 1; FvD 2,5  en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
  • Wetgevingsoverleg Water 11 november 2019 11.00 - 18.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 13 en 6; GL 8 en 4; CDA 10 en 5; SP 8 en 4; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; 50PLUS 5 en 2,5; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1, en 0,5.
  • Notaoverleg MIRT 25 november 2019 10.00 - 20.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 13 en 6; VVD 17 en 9; GL 10 en 5; CDA 13 en 6; SP 10 en 5; D66 13 en 6; PvdA 7 en 4; CU 5 en 3; PvdD 5 en 3; 50PLUS 5 en 3; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; FvD 3 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.
26
Stafnotitie Mandaat rapporteur groot project ERTMS
107
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens een verslag verzonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 09-09-2019 heeft de commissie de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen (komt op de volgende procedurevergadering)
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 02-10-2019
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30-10-2019
108
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
22. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
42. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
74. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
93. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
108. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
112. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

Dertigledendebatten
31. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
36. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
46. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
52. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
81. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W) Besluit: Dit debat zal worden ingetrokken.
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
85. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
90. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 12 juni 2019
94. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
103. Dertigledendebat over klimaatadaptatie (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 3 september 2019

NB: het lid Wassenberg heeft een dertigledendebat ingetrokken.

VAO's/VSO's
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
VAO Luchtvaart, aangevraagd door het lid Laçin (SP)

IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)
109
Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

Details

10-09-2019 13.15 - 13.30 Petitie ORS-bewonersdelegatie over Schiphol
10-09-2019 13.30 - 13.45 Petitie Petitie Longfonds over schone lucht
10-09-2019 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toegang tot ov-data
11-09-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg Luchtvaart
12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
24-09-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen begrotingsstaten
25-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 4 oktober 2019*
25-09-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor
26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
01-10-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Circulaire Economie Besluit: wordt uitgesteld
04-10-2019 14.00 - 17.00 Werkbezoek Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht
09-10-2019 15.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
14-10-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
11-12-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019* Besluit: wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
110
Voorstel van het lid Kröger (GL) en Von Martels (CDA) voor het organiseren van een technische briefing over PFAS-stoffen naar aanleiding van recente berichtgeving op 3 oktober 2019 van 10.00 tot 11.00 uur

Te behandelen:

112
Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) en Von Martels (CDA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over afvalimport nog voor het algemeen overleg Circulaire economie

Te behandelen:

113
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de minister te verzoeken om een brief over de stand van zaken van het geschil tussen de kustwacht, bergers en de KNRM (te ontvangen voor het algemeen overleg Maritiem)

Te behandelen:

114
Kennisagenda 2019: programmavoorstel van de leden Amhaouch (CDA) en Schonis (D66) voor een rondetafelgesprek met deskundigen over Kosten en baten van vervoersmodaliteiten op 13 november van 10.30 tot 12.30 uur

Te behandelen: