Algemeen overleg : Uitvoering sociale zekerheid (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap plenaire agenda)

De vergadering is geannuleerd

26 september 2019
10:00 - 13:00 uur
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatiebeveiliging Suwinet en Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkwijze UWV Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  SUWI-jaarverslagen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nader onderzoek herbeoordelingen UWV Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Klantenquêtes WW, WIA, Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken uitkeringsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Signaleringsbrief fraudefenomenen sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onterechte uitkeringsverstrekking gedetineerden UWV

  Te behandelen:

  Loading data