Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit ter uitbreiding van het app-verbod in het verkeer

De vergadering is geweest

5 maart 2019
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften i.v.m. uitbreiding verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer

    Te behandelen:

    Loading data