Notaoverleg : Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

De vergadering is geweest

1 juli 2019
10:30 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 
Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
 
1e termijn Kamer (zie spreektijden)
1e termijn Initiatiefnemers
1e termijn bewindspersonen
2e termijn Kamer (zie spreektijden)
(inclusief indiening evt. moties)
2e termijn Initiatiefnemers
2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  zie convocatie.
 2. 2

  Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verwerking van de reactie van LTO Nederland op de initiatiefnota ‘Veen red je niet alleen’ door de initiatiefnemers leden Bromet (GL) en De Groot (D66)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35140)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: “Veen red je niet alleen”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data