Notaoverleg

Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

Notaoverleg: "Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
 
Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
 
1e termijn Kamer (zie spreektijden)
1e termijn Initiatiefnemers
1e termijn bewindspersonen
2e termijn Kamer (zie spreektijden)
(inclusief indiening evt. moties)
2e termijn Initiatiefnemers
2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 juli 2019, over de Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet over Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland en de initiatiefnota van de leden Bromet en De Groot: "Veen red je niet alleen"
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” van de Leden Bromet en De Groot d.d. 1 juli
Stenogram
Download Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen” (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:

Details

zie convocatie.
4
Verwerking van de reactie van LTO Nederland op de initiatiefnota ‘Veen red je niet alleen’ door de initiatiefnemers leden Bromet (GL) en De Groot (D66)

Te behandelen:

7
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: