Algemeen overleg : Verpleeghuiszorg

De vergadering is geweest

20 februari 2019
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • S. Geleijnse (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Terugdringen oneigenlijk gebruik psychofarmaca

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Instrumentarium IGJ i.o. en eerste lessen casus Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie pilot ervaringsdeskundigen bij toezicht in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 december 2018, over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra medewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Laatste ontwikkelingen omtrent de aanwijzing aan zorgaanbieder Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over bestuurlijke situatie in zorgcentrum Tuindorp Oost van Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvragen kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op Trouw.nl van 5 februari 2019 inzake 'Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘kleinschalige woonzorghuizen leunen te veel op huisartsen’

  Te behandelen:

  Loading data