Algemeen overleg

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg: "IVD-aangelegenheden"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. aanwezigheid minister van Defensie

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over IVD-aangelegenheden
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg IVD-aangelegenheden op 21 maart 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
6
Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen

Te behandelen:

7
Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief van de ministers van BZK en Defensie van 19 maart 2019 inzake de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets (rechtseenheid)

Te behandelen:

9