Wetgevingsoverleg

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

Wetgevingsoverleg: "Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2019, over regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) op 11 maart 2019
Stenogram
Download Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te behandelen: