Agendapunten

 1. 1

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data