07
feb
Besloten debat
7 februari 2019 15:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie VWS
Verzonden: woensdag 6 februari 2019 16:55
Aan: GC-Commissie-VWS
Onderwerp: Emailprocedure - Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) toekomen om voorafgaand aan het AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg op 13 februari 2019, een reactie van de minister voor Medische Zorg te ontvangen op het artikel ‘Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen’.
 
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk morgen 7 februari om 15.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.


 
Met vriendelijke groet,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure VWS 7 februari 2019 - Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

Te behandelen: