Debat geweest
6 februari 2019 | 15:00 - 16:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering J&V op 6 februari 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake wet strafbaarstelling binnensmokkelen contrabande
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 6 februari 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek inzake deradicalisering
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake burgerparticipatie in onder andere de opsporing
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake vuurwerkramp Enschede
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot en met 31 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

9
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd

Te behandelen:

27
Schriftelijke beantwoording van openstaande vragen na de eerste termijn van het algemeen overleg gesubsidieerde rechtsbijstand op 23 januari 2019

Te behandelen:

40
Terugblik rapporteurschap begrotingsbehandeling J&V voor het jaar 2019

Details

De rapporteurs hebben een korte terugblik gegeven.
41
Gebruik Troelstrazaal

Details

Besluit: Het voorstel wordt aangehouden.
 
48
Brievenlijst
49
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over boa’s
50
Stafnotitie - Groslijst Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid