Algemeen overleg : E-id/ paspoorten

De vergadering is geweest

21 februari 2019
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpak implementatie programma eID

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten van het onderzoek naar een technisch probleem in het productieproces van reisdocumenten zomer 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang rond de verordening Biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zelfevaluaties en toezicht op de uitvoering van de wet basisregistratiepersonen en de paspoortwet bij gemeenten en openbare lichamen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid Sjoerdsma c.s. inzake digitalisering van consulaire documentverstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang rond de verordening biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data