Algemeen overleg : Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs

De vergadering is geweest

20 februari 2019
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
AO met half uur verlengd

Spreektijd 8minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. Ă–zdil (GroenLinks)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • F. Azarkan (DENK)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de reactie daarop van de Erasmus Universiteit, naar aanleiding van het onderzoek naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een deeltijd masterstudie aan de EUR

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport eerste onderzoek halvering collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Selectie & toegankelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Monitor beleidsmaatregelen en in- en doorstroommonitor in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Profileringsfonds hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het profileringsfonds in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data