Algemeen overleg

Visiebrief mediabeleid

Algemeen overleg: "Visiebrief mediabeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 september 2019, over Visiebrief mediabeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Visiebrief mediabeleid, 11-9-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Advies van de Raad voor Cultuur inzake Visiebrief mediabeleid (op 5 september per mail verspreid).
5
Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

Te behandelen:

6
Zie brieven op de agenda van de OCW-procedurevergadering van 12 september a.s. met voorstel: betrokken bij AO Visiebrief mediabeleid op 11 september jl.

Details

32827-156 - Brief regering d.d. 04-07-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Evaluatierapport landelijke publieke omroep
 
32827-158 - Brief regering d.d. 09-07-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media
 
35000-VIII-216 - Brief regering d.d. 01-08-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Ontslag lid Commissariaat voor de Media
 
2019Z16444 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021
 
2019Z16445 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Samenwerkingsagenda mediasector
 
2019Z16447 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Commissariaat voor de Media
 
2019Z16439 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 (Kamerstuk 35000-VIII-171)
7
Afschrift brief RvC aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over kamerbrief toekomst publieke omroep