Algemeen overleg

Visiebrief mediabeleid

Algemeen overleg: "Visiebrief mediabeleid"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie
(met pauze)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Visiebrief mediabeleid, 11-9-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Advies van de Raad voor Cultuur inzake Visiebrief mediabeleid (op 5 september per mail verspreid).
5
Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

Te behandelen:

6
Zie brieven op de agenda van de OCW-procedurevergadering van 12 september a.s. met voorstel: betrokken bij AO Visiebrief mediabeleid op 11 september jl.

Details

32827-156 - Brief regering d.d. 04-07-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Evaluatierapport landelijke publieke omroep
 
32827-158 - Brief regering d.d. 09-07-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media
 
35000-VIII-216 - Brief regering d.d. 01-08-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Ontslag lid Commissariaat voor de Media
 
2019Z16444 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021
 
2019Z16445 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Samenwerkingsagenda mediasector
 
2019Z16447 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Commissariaat voor de Media
 
2019Z16439 - Brief regering d.d. 04-09-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 (Kamerstuk 35000-VIII-171)
7
Afschrift brief RvC aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over kamerbrief toekomst publieke omroep