Algemeen overleg : Visiebrief mediabeleid

De vergadering is geweest

11 september 2019
10:15 - 14:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie
(met pauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J.P. Kwint (SP)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S. Öztürk (DENK)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Advies van de Raad voor Cultuur inzake Visiebrief mediabeleid (op 5 september per mail verspreid).

 3. 3

  Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek NPO naar afspraken met presentator BNNVARA

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Denemarken van 8 tot en met 10 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Zie brieven op de agenda van de OCW-procedurevergadering van 12 september a.s. met voorstel: betrokken bij AO Visiebrief mediabeleid op 11 september jl.

  32827-156 - Brief regering d.d. 04-07-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Evaluatierapport landelijke publieke omroep
   
  32827-158 - Brief regering d.d. 09-07-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media
   
  35000-VIII-216 - Brief regering d.d. 01-08-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Ontslag lid Commissariaat voor de Media
   
  2019Z16444 - Brief regering d.d. 04-09-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021
   
  2019Z16445 - Brief regering d.d. 04-09-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Samenwerkingsagenda mediasector
   
  2019Z16447 - Brief regering d.d. 04-09-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Commissariaat voor de Media
   
  2019Z16439 - Brief regering d.d. 04-09-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 (Kamerstuk 35000-VIII-171)
 7. 7

  Afschrift brief RvC aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over kamerbrief toekomst publieke omroep

 8. 8

  Ontslag lid Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van media

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatierapport landelijke publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Commissariaat voor de Media 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Samenwerkingsagenda mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data