Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet straffen en beschermen (35122)

De vergadering is geweest

21 februari 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

    Te behandelen:

    Loading data