Algemeen overleg : Sportbeleid

De vergadering is geweest

12 juni 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • A.E. Diertens (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport ‘Sport in transitieregio’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Update implementatie Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de update implementatie Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen (Kamerstuk 35000-XVI-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Criteria en werkwijze beoordelingscommissie sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Formule 1 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken Formule 1 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies ‘Nederland evenementenland?’ van de Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data