Algemeen overleg

Sportbeleid

Algemeen overleg: "Sportbeleid"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over sportbeleid
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg - Sportbeleid - 12 juni 2019 - 14.00 - 18.00 uur - uitbreiding spreektijd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen (Kamerstuk 35000-XVI-108)

Te behandelen: