Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat d.d. 23 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Uitnodiging Provincie Flevoland voor werkbezoek op vrijdag 1 februari 2019 van 10.00 tot 16.30 uur
45
Stafnotitie - Inkomend EU-voorzitterschap Roemenië en vooruitblik EU in 2019
51
Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de luchtvaartsector de minister voorziet van oneliners en de beantwoording van Kamervragen overneemt

Te behandelen:

55
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

22-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen
23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
24-01-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing Strategisch Plan Verkeersveiligheid door SWOV
24-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart*
24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
29-01-2019 16.30 - 18.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens
30-01-2019 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Geluid
30-01-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Strategisch Plan Verkeersveiligheid
06-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019*
07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019*
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

* Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 
56
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
23. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
41. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
64. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
78. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

Dertigledendebatten
5. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
38. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
43. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
44. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
64. Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
66. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
69. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
70. Dertigledendebat over de normem voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
71. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
72. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
104. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
105. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
109. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019

NB: Het lid Kröger (GL) heeft twee dertigledendebatten laten afvoeren.

VAO's en VSO's
Op het moment van uitdoen van deze agenda is niet voorzien in VAO's en VSO's.
 
57
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 3-2-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-1-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3.
Wijziging van de Wet bescherming Antarctica, ingediend op 12-04-2018, 34935
NB: op verzoek van de commissie wordt bij de PvdD nagegaan of dit wetsvoorstel toch als hamerstuk kan worden behandeld.
4. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-6-2018, 34979
Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 5-10-2018, 35054
Op 6-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
6. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
7. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
8. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 24 januari 2019.
9. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 7 februari 2019.
59
Voorstel van de rapporteur ERTMS, het lid Remco Dijkstra (VVD), tot het sturen van een commissiebrief met aanvullende vragen die bij de volgende voortgangsrapportage kunnen worden beantwoord

Te behandelen: