Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

23 januari 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Gesprek over plastics met Kamerleden Franse Assemblée op 13 maart 2019 van 16.00 - 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging themasessie op dinsdag 5 februari 2019 van 17.00 tot 17.30 uur i.v.m. ontvangst Benelux-Parlamentariergruppe Duitse Bondsdag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Provincie Flevoland voor werkbezoek op vrijdag 1 februari 2019 van 10.00 tot 16.30 uur

 5. 5

  Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma 2019-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervoerplan NS en beheerplan ProRail 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen over rapportages van het groot project HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen van de algemene vergadering van aandeelhouders ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Planning toezending basisrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overboord geslagen containers schip MSC Zoë

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken containers MSC Zoë

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2017 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het bestuurlijk signaal van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum over de Middellandse Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie dodelijk ongeval met spookrijder op A73

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gunning raamovereenkomst pilots Mobility as a Service

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorlopig advies commissie Hertogh over de Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering motie Van der Graaf c.s. slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Selectiviteitsbeleid Schiphol – Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Civiel militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opbrengst verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens op 29 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afmelding deelname aan rondetafelgesprek over Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens op 29 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Omgang met drukregistratievoorziening bij neerwaarts spuiten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Monitoringsrapportage Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  WHO-rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Region”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Quickscan IPO

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Adviesrapport Verkenning Noordzeestrategie 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Resultaten toezicht doelmatigheid Drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage over het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Rapport "De kwaliteit van het drinkwater van de drinkwaterbedrijven in Nederland in 2017"

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Einde droogte 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tweede rapport commissie veiligheidsbenchmark kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie van de nationale nucleaire oefening ‘Shining Spring’ 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Impactanalyse van de herziene Verordening inzake de toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag Milieuraad van 20 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel toezending van het BNC-fiche over het Commissievoorstel over de waarborging van de connectiviteit in het wegvervoer als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  EU-voorstellen week 51-2

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden commissievragen over programma van eisen Eindhoven - Düsseldorf

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang directe Eurostar-verbinding tussen Nederland en Londen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op commissieverzoek over de omvorming van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Teunissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de luchtvaartsector de minister voorziet van oneliners en de beantwoording van Kamervragen overneemt

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Houtrook van particuliere kachels

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stint

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken asbestdakensanering

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  22-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen
  23-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
  24-01-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing Strategisch Plan Verkeersveiligheid door SWOV
  24-01-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart*
  24-01-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Vrachtwagenheffing
  29-01-2019 16.30 - 18.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens
  30-01-2019 10.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Geluid
  30-01-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Strategisch Plan Verkeersveiligheid
  06-02-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Internationaal Spoor
  20-02-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2019*
  07-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  11-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 26 - 27 maart 2019*
  21-03-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  28-03-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
  04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
  11-04-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019*
  22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
  22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019*
  28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
  29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
  12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

  * Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
   
 55. 55

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  23. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  41. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018
  64. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  78. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
  Aangevraagd door het Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

  Dertigledendebatten
  5. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  38. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  43. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  44. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  64. Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 4 oktober 2018
  66. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 10 oktober 2018
  69. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  70. Dertigledendebat over de normem voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018
  71. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 18 oktober 2018
  72. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  104. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  105. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  109. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019

  NB: Het lid Kröger (GL) heeft twee dertigledendebatten laten afvoeren.

  VAO's en VSO's
  Op het moment van uitdoen van deze agenda is niet voorzien in VAO's en VSO's.
   
 56. 56

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 3-2-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-1-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  3.
  Wijziging van de Wet bescherming Antarctica, ingediend op 12-04-2018, 34935
  NB: op verzoek van de commissie wordt bij de PvdD nagegaan of dit wetsvoorstel toch als hamerstuk kan worden behandeld.
  4. Wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart, ingediend op 25-6-2018, 34979
  Op 28-9-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 5-10-2018, 35054
  Op 6-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  6. Wetsvoorstel omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands, ingediend op 29-10-2018, 35060
  Op 13-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  7. Wetsvoorstel aansprakelijkheid wrakopruiming, ingediend op 29-10-2018, 35061
  Op 19-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  8. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 24 januari 2019.
  9. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
  De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 7 februari 2019.
 57. 57

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om een technische briefing te houden over de PBL-studie 'Circulaire economie in kaart' op 27 maart 2019 van 14.00 tot 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voorstel van de rapporteur ERTMS, het lid Remco Dijkstra (VVD), tot het sturen van een commissiebrief met aanvullende vragen die bij de volgende voortgangsrapportage kunnen worden beantwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel Paternotte (D66)/Van Raan (PvdD) voor het houden van een AO Vliegveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een werkbezoek aan grondbanken te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het algemeen overleg Vrachtwagenheffing te verzetten en eerst een feitelijke vragenronde te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de onderzoeken op te vragen die NS heeft laten uitvoeren naar grondverkoop rond het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorstel van het lid Kröger (GL) inzake toevoeging persoon aan blok 2 van het rondetafelgesprek Geluid op 30 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data