Algemeen overleg

Luchtvaart

Algemeen overleg: "Luchtvaart"Deze vergadering is geweest
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agenda en tijdstip gewijzigd op basis van besluitvorming tijdens de procedurevergadering van 24 april)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 april
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2019, over Luchtvaart

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Beantwoording vragen commissie over Schiphol Gebruiksprognose 2019 (Kamerstuk 29665-349) en reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop zij de MER Schiphol kan verwachten en over het beoogde tijdpad voor invoering van het NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven (Kamerstuk 29665-350)

Te behandelen: