Algemeen overleg

Desinformatie / digitale inmenging

Algemeen overleg: "Desinformatie / digitale inmenging"Deze vergadering is geweest
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg desinformatie en digitale inmenging op 21 februari 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2019, over Desinformatie / digitale inmenging

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (Kamerstuk 35078-21)

Te behandelen: