Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

De vergadering is geweest

29 januari 2019
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

    Te behandelen:

    Loading data