Technische briefing

Adaptieve krijgsmacht

Technische briefing: "Adaptieve krijgsmacht "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Adaptieve krijgsmacht d.d. 15 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

3
Deelnemers aan de briefing zijn:

Details

Luitenant-generaal Wijnen, Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
Schout bij nacht Reesink, Hoofddirecteur Personeel
Dhr. Kreeftmeijer, Directeur Personeelsbeleid en Management 
Mevr. Kwaks, Plaatsvervangend Coördinerend Programma Manager Adaptieve Krijgsmacht