Technische briefing : Adaptieve krijgsmacht

De vergadering is geweest

15 januari 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage adaptieve krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een nadere toelichting op de Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Deelnemers aan de briefing zijn:

  Luitenant-generaal Wijnen, Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
  Schout bij nacht Reesink, Hoofddirecteur Personeel
  Dhr. Kreeftmeijer, Directeur Personeelsbeleid en Management 
  Mevr. Kwaks, Plaatsvervangend Coördinerend Programma Manager Adaptieve Krijgsmacht