Algemeen overleg : SUWI-onderwerpen

De vergadering is geweest

20 februari 2019
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Arbitrageprocedure SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vierde monitor artsencapaciteit UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  SUWI-jaarplannen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang activiteiten naar aanleiding van het rapport "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  BIT-advies UWV project 'Eén uniforme betaalomgeving (1UBO) Werkloosheidswet'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vernieuwing ICT systeem voor de Kinderbijslag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang actie 6 Actieagenda GEA

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het UWV project ‘Transitie werk.nl’ (TWNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de WW door arbeidsmigranten op 11 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW inzake een meerjarige rapportage over het programma 'Schijnconstructies en cao-naleving' en drie factsheets over projecten in het programma 'Misbruik van regelingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beveiliging werkgeversportaal en datalekken UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Breed extern onderzoek misbruikrisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Berichtgeving in de media over de beoordeling van het recht op een Wajong2015-uitkering door UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de WW door arbeidsmigranten op 11 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken uitkeringsfraude WW

  Te behandelen:

  Loading data