Algemeen overleg

SUWI-onderwerpen

Algemeen overleg: "SUWI-onderwerpen"Deze vergadering is geweest
  • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over SUWI-onderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op verzoek commissie inzake acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Te behandelen:

10
Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV

Te behandelen:

16
Rapportages over twee Inspectieprogramma’s van de Inspectie SZW inzake een meerjarige rapportage over het programma 'Schijnconstructies en cao-naleving' en drie factsheets over projecten in het programma 'Misbruik van regelingen'

Te behandelen: