E-mailprocedure : Annulering procedurevergadering commissie BuHa-OS van donderdag a.s.

De vergadering is geweest

18 december 2018
18:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Gezien de beperkte agenda van de procedurevergadering van donderdag a.s. en vanwege de door uw commissie geuite wens hiertoe tijdens de laatste procedurevergadering, stelt de voorzitter van uw commissie voor deze procedurevergadering te annuleren, tenzij van uw kant nog behoefte bestaat om een spoedeisend onderwerp te bespreken. Indien u bezwaar heeft tegen de annulering verneem ik dat graag, uiterlijk nog heden vóór 18.00 uur, via reply all.