Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 21 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie BiZa op 21 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 21 maart 2019
37
Verslag van het werkbezoek aan het bureau Integriteit Amsterdam d.d. 30 november 2018 in het kader van de kennisagenda 2018 (thema Integriteit)
38
Stafnotitie Informatievoorziening sociaal domein
39
Stafnotitie inventarisatie namen rtg datasamenleving en de democratie
42