Debat geweest
21 maart 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. wijziging nummering

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 21 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie BiZa op 21 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 21 maart 2019
4
10
14
Uitstel beantwoording vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt (Kamerstuk 28362-18)

Te behandelen:

16
29
37
Verslag van het werkbezoek aan het bureau Integriteit Amsterdam d.d. 30 november 2018 in het kader van de kennisagenda 2018 (thema Integriteit)
38
Stafnotitie Informatievoorziening sociaal domein
39
Stafnotitie inventarisatie namen rtg datasamenleving en de democratie
42
Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een reactie te vragen aan de minister BZK te vragen op de brief van de Nationale Ombudsman d.d. 13 maart 2019 over melding Huis voor Klokkenluiders.

Te behandelen: