Algemeen overleg : Milieuraad d.d. 5 maart 2019

De vergadering is geweest

20 februari 2019
11:30 - 14:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 5 maart 2019 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 19 februari a.s. Een VAO en stemmingen kunnen dan plaatsvinden op donderdag 21 februari a.s.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Milieuraad van 20 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake het Europese productbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Cegerek en Van Veldhoven over een verbeterplan voor de controle op giftige stoffen in textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat

  Te behandelen:

  Loading data